Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

PRóSZKóW

 

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO "PRZYSIECZ"

1.     Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Prószków z siedzibą w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6 tel. 664 743 565.

2.     Łowisko jest udostępnione do amatorskiego połowu ryb przez cały rok.

3.     Połów ryb w łowisku jest dozwolony wyłącznie przez osobę uprawnioną do amatorskiego połowu ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW Opole oraz posiadającą imienne zezwolenie wydawane corocznie przez gospodarza łowiska.

4.    Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb z następującymi ograniczeniami:   

a)      obowiązuje wymiar ochronny dla szczupaka, sandacza i amura  do 50 cm,

b)      obowiązuje wymiar ochronny karpia do 35cm oraz powyżej 60 cm,

c)      Obowiązuje zakaz wędkowania w godzinach nocnych, tj. od zmierzchu do świtu 1 godz. po zachodzie słońca i 1 godz. przed wschodem słońca z wyłączeniem wyznaczonego obszaru, na którym dopuszcza się wędkowania całą dobę. Obszar ten wyznaczono tablicami informacyjnymi umieszczonymi na terenie łowiska,

d)      obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających,

e)      obowiązują następujące limity ilościowe ryb złowionych w okresie dnia wędkarskiego przeznaczonych do zabrania z łowiska:

·               karp lub amur lub szczupak  - 2 szt. (łącznie)

f)       nie zezwala się na połów ryb kuszą.

5.    Po złowieniu limitu ilościowego ryb określonego w  pkt 4.e  wędkujący  zobowiązany jest do opuszczenia łowiska.

6.    Wędkujący w wieku od 10 do 16 lat zobowiązani są do posiadania legitymację członkowskiej PZW i aktualnego zezwolenia ulgowego.

7.    Posiadacz zezwolenia ulgowej może wędkować na jedną wędkę stosując się do połowy limitów  ilościowych obowiązujących na łowisku.

8.     Na łowisku obowiązuje zakaz:

a)      budowy i remontów pomostów oraz stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza łowiska,

b)      palenia ognisk i wypalania traw.

9.     Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb na zasadach określonych w Instrukcji do „Rejestru połowów  wędkarskich" obowiązującej na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Opole.

10.    Każdy wędkarz posiadający aktualną licencję może sprawdzać, czy wędkujący na łowisku posiadają aktualną licencję.

11.   W przypadku naruszeni niniejszego regulaminu funkcjonariusze Straży Rybackiej upoważnieni są do  zatrzymania zezwolenia na połów ryb w łowisku oraz przekazania do Zarządu Okręgu w Opolu.

12.     Osobie, której zatrzymano zezwolenie, zostanie ono cofnięte bez odszkodowania, a fakt ten może stanowić podstawę do odmowy jego wydania w latach następnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Okręgu PZW Opole

13.   W przypadku utraty zezwolenia, należy niezwłocznie powiadomić wydającego zezwolenie. Nowe zezwolenie będzie wydane na podstawie wpisu w ewidencji rejestru zezwoleń.

14.   Zarząd Koła PZW Prószków upoważniony jest do okresowego zamknięcia łowiska.

15.   Aktualne informację dotyczące możliwości uzyskania licencji umieszczono na tablicach informacyjnych łowiska oraz na stronie internetowej Koła Prószków pod adresem:    www.pzw.org.pl/proszkow

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin