Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Środki Unijne

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu realizuje projekty pn.

 

- Bezpiecznie i ciekawie nad wodą w ramach poddziałania 19.2 \"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

- Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz terenu wokół niego, utworzenie ścieżki ichtiologicznej, organizacja wydarzenia inicjującego cykl wędkarskich imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wydanie materiałów promocyjnych jako narzędzie promocji obszarów objętych LSR LGD Kraina św. Anny


- "Remont budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku celem rozwoju oferty turystycznej, realizowana przy wsparciu finansowym w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020"


- "Wykoszenie stawu Hutnik w Tułowicach Małych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej koniecznego do prowadzenia działań w zakresie zapyobiegania i zwalczania kłusownictwa".


- „Wykonanie kanałów umożliwiających pływalność przy niskim stanie wód, naprawa slipu, instalacja monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Turawie oraz zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej”.

 

- „Budowa podestów do uprawiania wędkarstwa, altany z bali drewnianych oraz instalacja systemu monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Biestrzynniku".


- " Modernizacja Ośrodka Wędkarsko - Turystycznego " Rybaczówka" w Turawie

 

 

 - "Rozbudowa i adaptacja Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku"


 

- "Przebudowa Domu Rybaka na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie"

 

loga.png

- „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski"

 

noweefsii1.png

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin