Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.opole.pzw.org.pl

Aktualności

Mnich spustowy

Aktualności | 2019-08-28 | Publikujący: Inwestycje i remonty

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu informuje o zakończeniu w dniu 14.08.2019 r. prac związanych z wymianą na nowy, istniejącego, zdegradowanego technicznie mnicha spustowego  zlokalizowanego na stawie „HUTNIK" w Tułowicach.

Inwestycja ta była zrealizowana zgodnie z zapisami decyzji wodnoprawnej dla tego stawu.

Inwestycja sfinansowana została ze środków Okręgu PZW w kwocie 61 377,58 zł i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach w kwocie 60 000,00 zł.

 

Zdjęcia